• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 324.2597 G434
    Nhan đề: Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam :

DDC 324.2597
Nhan đề Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2023
Mô tả vật lý 440tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005584-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00112064
002100
004DC289D72-C038-4075-BFBC-AEE196CBB2B2
005202304271448
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786045784822|c90000VNĐ
039|y20230427144852|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597|bG434
245 |aGiáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2023
300 |a440tr. ; |c21cm.
653 |aGiáo trình
653 |aLịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005584-8
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005584 Kho Tham khảo 324.2597 G434 Sách giáo trình 1
2 301005585 Kho Tham khảo 324.2597 G434 Sách giáo trình 2
3 301005586 Kho Tham khảo 324.2597 G434 Sách giáo trình 3
4 301005587 Kho Tham khảo 324.2597 G434 Sách giáo trình 4
5 301005588 Kho Tham khảo 324.2597 G434 Sách giáo trình 5