• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 335.43 G434
    Nhan đề: Giáo trình triết học Mác - Lênin :

DDC 335.43
Nhan đề Giáo trình triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2023
Mô tả vật lý 496tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Triết học Mác - lênin
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005589-93
00000000nam#a2200000ui#4500
00112065
002100
004E8C718DA-E2C1-498A-9EA7-CA9213FE2F25
005202304271452
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786045784860|c100000VNĐ
039|y20230427145215|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a335.43|bG434
245 |aGiáo trình triết học Mác - Lênin : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2023
300 |a496tr. ; |c21cm.
653 |aTriết học
653 |aGiáo trình
653 |aTriết học Mác - lênin
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005589-93
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005589 Kho Tham khảo 335.43 G434 Sách giáo trình 1
2 301005590 Kho Tham khảo 335.43 G434 Sách giáo trình 2
3 301005591 Kho Tham khảo 335.43 G434 Sách giáo trình 3
4 301005592 Kho Tham khảo 335.43 G434 Sách giáo trình 4
5 301005593 Kho Tham khảo 335.43 G434 Sách giáo trình 5