• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 335.423 G434
    Nhan đề: Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học :

DDC 335.423
Nhan đề Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 276tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội khoa học
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005594-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00112066
002100
004F387AD63-3266-4AF7-93E0-88691CE92A50
005202304271454
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045765869|c61000VNĐ
039|y20230427145403|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a335.423|bG434
245 |aGiáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2021
300 |a276tr. ; |c21cm.
653 |aGiáo trình
653 |aChủ nghĩa xã hội khoa học
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005594-8
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005594 Kho Tham khảo 335.423 G434 Sách giáo trình 1
2 301005595 Kho Tham khảo 335.423 G434 Sách giáo trình 2
3 301005596 Kho Tham khảo 335.423 G434 Sách giáo trình 3
4 301005597 Kho Tham khảo 335.423 G434 Sách giáo trình 4
5 301005598 Kho Tham khảo 335.423 G434 Sách giáo trình 5