• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 335.412 G434
    Nhan đề: Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin :

DDC 335.412
Nhan đề Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 292tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Từ khóa tự do Kinh tế chính trị
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005599-603
00000000nam#a2200000ui#4500
00112067
002100
00447F2779F-375A-4A1C-A28E-BE0670EBA0AD
005202304271455
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045765883|c63000VNĐ
039|y20230427145535|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a335.412|bG434
245 |aGiáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2021
300 |a292tr. ; |c21cm.
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế chính trị Mác - Lênin
653|aKinh tế chính trị
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005599-603
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005599 Kho Tham khảo 335.412 G434 Sách giáo trình 1
2 301005600 Kho Tham khảo 335.412 G434 Sách giáo trình 2
3 301005601 Kho Tham khảo 335.412 G434 Sách giáo trình 3
4 301005602 Kho Tham khảo 335.412 G434 Sách giáo trình 4
5 301005603 Kho Tham khảo 335.412 G434 Sách giáo trình 5