• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 335.4346 G434
    Nhan đề: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :

DDC 335.4346
Nhan đề Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 272tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005604-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00112068
002100
0047EDAB042-B970-4D77-B6BB-D1364F70D3E6
005202304271457
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045765920|c60000VNĐ
039|y20230427145703|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4346|bG434
245 |aGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2021
300 |a272tr. ; |c21cm.
653 |aGiáo trình
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005604-8
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005604 Kho Tham khảo 335.4346 G434 Sách giáo trình 1
2 301005605 Kho Tham khảo 335.4346 G434 Sách giáo trình 2
3 301005606 Kho Tham khảo 335.4346 G434 Sách giáo trình 3
4 301005607 Kho Tham khảo 335.4346 G434 Sách giáo trình 4
5 301005608 Kho Tham khảo 335.4346 G434 Sách giáo trình 5