• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.4 G434
    Nhan đề: Giáo trình quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch /

DDC 338.4
Tác giả CN Hà Nam Khánh Giao
Nhan đề Giáo trình quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch / PGS. TS Hà Nam Khánh Giao, TS. Lê Thái Sơn, Ths. Huỳnh Quốc Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2021
Mô tả vật lý 373tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị chiến lược
Từ khóa tự do Tổ chức du lịch
Từ khóa tự do Du lịch
Tác giả(bs) CN Huỳnh Quốc Tuấn
Tác giả(bs) CN Lê Thái Sơn
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(45): 200027331-75
00000000nam#a2200000ui#4500
00112072
002100
0043B9C3509-DF2B-4948-9C83-6B3BA6E1A5B0
005202305081030
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786047927982|c250000VNĐ
039|a20230508103034|bquynhdtn|y20230508102049|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082|a338.4|bG434
100 |aHà Nam Khánh Giao
245 |aGiáo trình quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch / |cPGS. TS Hà Nam Khánh Giao, TS. Lê Thái Sơn, Ths. Huỳnh Quốc Tuấn
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2021
300 |a373tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị chiến lược
653 |aTổ chức du lịch
653 |aDu lịch
700 |aHuỳnh Quốc Tuấn
700 |aLê Thái Sơn
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(45): 200027331-75
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a45
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200027331 Kho Giáo trình 338.4 G434 Sách giáo trình 1
2 200027332 Kho Giáo trình 338.4 G434 Sách giáo trình 2
3 200027333 Kho Giáo trình 338.4 G434 Sách giáo trình 3
4 200027334 Kho Giáo trình 338.4 G434 Sách giáo trình 4
5 200027335 Kho Giáo trình 338.4 G434 Sách giáo trình 5
6 200027336 Kho Giáo trình 338.4 G434 Sách giáo trình 6
7 200027337 Kho Giáo trình 338.4 G434 Sách giáo trình 7
8 200027338 Kho Giáo trình 338.4 G434 Sách giáo trình 8
9 200027339 Kho Giáo trình 338.4 G434 Sách giáo trình 9
10 200027340 Kho Giáo trình 338.4 G434 Sách giáo trình 10