• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 382 V2171
    Nhan đề: Giáo trình quản trị xuất nhập khẩu /

DDC 382
Tác giả CN Đoàn Thị Hồng Vân
Nhan đề Giáo trình quản trị xuất nhập khẩu / GS. TS Đoàn Thị Hồng Vân, Ths. Kim Ngọc Đạt
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Mô tả vật lý 510tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị xuất nhập khẩu
Từ khóa tự do Xuất nhập khẩu
Tác giả(bs) CN Kim Ngọc Đạt
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(45): 200027376-420
00000000nam#a2200000ui#4500
00112074
002100
004752F40DD-67FB-47B1-BAC1-853A61BF1CF3
005202305081535
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786049229824|c198000VNĐ
039|y20230508153522|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a382|bV2171
100 |aĐoàn Thị Hồng Vân
245 |aGiáo trình quản trị xuất nhập khẩu / |cGS. TS Đoàn Thị Hồng Vân, Ths. Kim Ngọc Đạt
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bKinh tế thành phố Hồ Chí Minh, |c2021
300 |a510tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị xuất nhập khẩu
653 |aXuất nhập khẩu
700 |aKim Ngọc Đạt
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(45): 200027376-420
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b3|c0|d0|a45
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200027376 Kho Giáo trình 382 V2171 Sách giáo trình 1
2 200027377 Kho Giáo trình 382 V2171 Sách giáo trình 2
3 200027378 Kho Giáo trình 382 V2171 Sách giáo trình 3
4 200027379 Kho Giáo trình 382 V2171 Sách giáo trình 4
5 200027380 Kho Giáo trình 382 V2171 Sách giáo trình 5
6 200027381 Kho Giáo trình 382 V2171 Sách giáo trình 6
7 200027382 Kho Giáo trình 382 V2171 Sách giáo trình 7
8 200027383 Kho Giáo trình 382 V2171 Sách giáo trình 8
9 200027384 Kho Giáo trình 382 V2171 Sách giáo trình 9
10 200027385 Kho Giáo trình 382 V2171 Sách giáo trình 10