• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 001.4 D154
    Nhan đề: Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học

DDC 001.4
Tác giả CN Vũ Cao Đàm
Nhan đề Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 207tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Phương pháp luận
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005626-30
00000000nam#a2200000ui#4500
00112077
002100
00415476FD6-05DB-4B73-9021-89F9B57ACBB8
005202305081603
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786040369727|c75000VNĐ
039|y20230508160354|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a001.4|bD154
100 |aVũ Cao Đàm
245 |aGiáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a207tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aPhương pháp luận nghiên cứu khoa học
653 |aNghiên cứu khoa học
653 |aPhương pháp luận
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005626-30
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005626 Kho Tham khảo 001.4 D154 Sách giáo trình 1
2 301005627 Kho Tham khảo 001.4 D154 Sách giáo trình 2
3 301005628 Kho Tham khảo 001.4 D154 Sách giáo trình 3
4 301005629 Kho Tham khảo 001.4 D154 Sách giáo trình 4
5 301005630 Kho Tham khảo 001.4 D154 Sách giáo trình 5