• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 001.4 D154
    Nhan đề: Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học

DDC 001.4
Tác giả CN Vũ Cao Đàm
Nhan đề Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 207tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Phương pháp luận
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(45): 200027466-510
00000000nam#a2200000ui#4500
00112078
002100
004C1D6664D-748C-4527-BDA2-311AD46EB09A
005202305081604
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786040369727|c75000VNĐ
039|y20230508160440|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a001.4|bD154
100 |aVũ Cao Đàm
245 |aGiáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a207tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aPhương pháp luận nghiên cứu khoa học
653 |aNghiên cứu khoa học
653 |aPhương pháp luận
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(45): 200027466-510
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b41|c0|d0|a45
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200027466 Kho Giáo trình 001.4 D154 Sách giáo trình 1
2 200027467 Kho Giáo trình 001.4 D154 Sách giáo trình 2
3 200027468 Kho Giáo trình 001.4 D154 Sách giáo trình 3
4 200027469 Kho Giáo trình 001.4 D154 Sách giáo trình 4
5 200027470 Kho Giáo trình 001.4 D154 Sách giáo trình 5
6 200027471 Kho Giáo trình 001.4 D154 Sách giáo trình 6
7 200027472 Kho Giáo trình 001.4 D154 Sách giáo trình 7
8 200027473 Kho Giáo trình 001.4 D154 Sách giáo trình 8 Hạn trả:29-03-2024
9 200027474 Kho Giáo trình 001.4 D154 Sách giáo trình 9
10 200027475 Kho Giáo trình 001.4 D154 Sách giáo trình 10