• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 600 P543
    Nhan đề: Giáo trình quản trị công nghệ :

DDC 600
Tác giả CN Hoàng Đình Phi
Nhan đề Giáo trình quản trị công nghệ : Technology Management / Hoàng Đình Phi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia, 2012
Mô tả vật lý 418tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị công nghệ
Từ khóa tự do Công nghệ
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(25): 200027511-35
00000000nam#a2200000ui#4500
00112080
002100
004CF886415-1E86-419C-BC6A-D85A7CC38D66
005202305081614
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9786046205937|c129000VNĐ
039|y20230508161429|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a600|bP543
100 |aHoàng Đình Phi
245 |aGiáo trình quản trị công nghệ : |bTechnology Management / |cHoàng Đình Phi
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia, |c2012
300 |a418tr. ; |c21cm.
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị công nghệ
653 |aCông nghệ
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(25): 200027511-35
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a25
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200027511 Kho Giáo trình 600 P543 Sách giáo trình 1
2 200027512 Kho Giáo trình 600 P543 Sách giáo trình 2
3 200027513 Kho Giáo trình 600 P543 Sách giáo trình 3
4 200027514 Kho Giáo trình 600 P543 Sách giáo trình 4
5 200027515 Kho Giáo trình 600 P543 Sách giáo trình 5
6 200027516 Kho Giáo trình 600 P543 Sách giáo trình 6
7 200027517 Kho Giáo trình 600 P543 Sách giáo trình 7
8 200027518 Kho Giáo trình 600 P543 Sách giáo trình 8
9 200027519 Kho Giáo trình 600 P543 Sách giáo trình 9
10 200027520 Kho Giáo trình 600 P543 Sách giáo trình 10