• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 382 H957
    Nhan đề: Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương lý thuyết và thực hành.

DDC 382
Tác giả CN Nguyễn Thị Hường
Nhan đề Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương lý thuyết và thực hành. Tập 1 / PGS.TS Nguyễn Thị Hường, PGS.TS Tạ Lợi
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2015
Mô tả vật lý 263tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Lý thuyết
Từ khóa tự do Nghiệp vụ ngoại thương
Từ khóa tự do Thực hành
Tác giả(bs) CN Tạ Lợi
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(45): 200027536-80
00000000nam#a2200000ui#4500
00112082
002100
0047BADF5C4-CD60-4693-A4F7-81C7C249D157
005202305081625
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786049279195|c55000VNĐ
039|y20230508162548|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a382|bH957
100 |aNguyễn Thị Hường
245 |aGiáo trình nghiệp vụ ngoại thương lý thuyết và thực hành. |pTập 1 / |cPGS.TS Nguyễn Thị Hường, PGS.TS Tạ Lợi
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2015
300 |a263tr. ; |c21cm.
653 |aGiáo trình
653 |aLý thuyết
653 |aNghiệp vụ ngoại thương
653 |aThực hành
700 |aTạ Lợi
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(45): 200027536-80
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a45
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200027536 Kho Giáo trình 382 H957 Sách giáo trình 1
2 200027537 Kho Giáo trình 382 H957 Sách giáo trình 2
3 200027538 Kho Giáo trình 382 H957 Sách giáo trình 3
4 200027539 Kho Giáo trình 382 H957 Sách giáo trình 4
5 200027540 Kho Giáo trình 382 H957 Sách giáo trình 5
6 200027541 Kho Giáo trình 382 H957 Sách giáo trình 6
7 200027542 Kho Giáo trình 382 H957 Sách giáo trình 7
8 200027543 Kho Giáo trình 382 H957 Sách giáo trình 8
9 200027544 Kho Giáo trình 382 H957 Sách giáo trình 9
10 200027545 Kho Giáo trình 382 H957 Sách giáo trình 10