• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.3 C371
    Nhan đề: Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực /

DDC 658.3
Tác giả CN Trần Xuân Cầu
Nhan đề Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực / PGS.TS Trần Xuân Cầu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2019
Mô tả vật lý 437tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Nguồn nhân lực
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế nguồn nhân lực
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005641-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00112083
002100
004FD0C0DD9-3188-4F46-82F4-76F5E56C692A
005202305081637
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049466823|c113000VNĐ
039|y20230508163715|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bC371
100 |aTrần Xuân Cầu
245 |aGiáo trình kinh tế nguồn nhân lực / |cPGS.TS Trần Xuân Cầu
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2019
300 |a437tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aNguồn nhân lực
653 |aKinh tế
653 |aKinh tế nguồn nhân lực
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005641-5
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005641 Kho Tham khảo 658.3 C371 Sách giáo trình 1
2 301005642 Kho Tham khảo 658.3 C371 Sách giáo trình 2
3 301005643 Kho Tham khảo 658.3 C371 Sách giáo trình 3
4 301005644 Kho Tham khảo 658.3 C371 Sách giáo trình 4
5 301005645 Kho Tham khảo 658.3 C371 Sách giáo trình 5