• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.3 C371
    Nhan đề: Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực /

DDC 658.3
Tác giả CN Trần Xuân Cầu
Nhan đề Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực / PGS.TS Trần Xuân Cầu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2019
Mô tả vật lý 437tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Nguồn nhân lực
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế nguồn nhân lực
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(45): 200027581-625
00000000nam#a2200000ui#4500
00112084
002100
0047053E6FB-8E74-4EB8-8670-201B364E2AAA
005202305081637
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049466823|c113000VNĐ
039|y20230508163752|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bC371
100 |aTrần Xuân Cầu
245 |aGiáo trình kinh tế nguồn nhân lực / |cPGS.TS Trần Xuân Cầu
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2019
300 |a437tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aNguồn nhân lực
653 |aKinh tế
653 |aKinh tế nguồn nhân lực
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(45): 200027581-625
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b109|c0|d0|a45
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200027581 Kho Giáo trình 658.3 C371 Sách giáo trình 1
2 200027582 Kho Giáo trình 658.3 C371 Sách giáo trình 2
3 200027583 Kho Giáo trình 658.3 C371 Sách giáo trình 3
4 200027584 Kho Giáo trình 658.3 C371 Sách giáo trình 4
5 200027585 Kho Giáo trình 658.3 C371 Sách giáo trình 5 Hạn trả:17-02-2024
6 200027586 Kho Giáo trình 658.3 C371 Sách giáo trình 6
7 200027587 Kho Giáo trình 658.3 C371 Sách giáo trình 7 Hạn trả:17-02-2024
8 200027588 Kho Giáo trình 658.3 C371 Sách giáo trình 8 Hạn trả:29-03-2024
9 200027589 Kho Giáo trình 658.3 C371 Sách giáo trình 9 Hạn trả:17-02-2024
10 200027590 Kho Giáo trình 658.3 C371 Sách giáo trình 10 Hạn trả:17-02-2024