• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 005.5 T968
    Nhan đề: Giáo trình tin học ứng dụng /

DDC 005.5
Tác giả CN Trần Minh Tuyến
Nhan đề Giáo trình tin học ứng dụng / TS. Trần Minh Tuyến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2023
Mô tả vật lý 280tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Tin học ứng dụng
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200027819-913
00000000nam#a2200000ui#4500
00113103
002100
0045570BAE9-77DA-469C-B1A0-B31BAC0C4338
005202305181028
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786048898380|c65000VNĐ
039|y20230518102842|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a005.5|bT968
100 |aTrần Minh Tuyến
245 |aGiáo trình tin học ứng dụng / |cTS. Trần Minh Tuyến
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2023
300 |a280tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aTin học
653 |aTin học ứng dụng
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200027819-913
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b17|c0|d0|a95
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200027819 Kho Giáo trình 005.5 T968 Sách giáo trình 1
2 200027820 Kho Giáo trình 005.5 T968 Sách giáo trình 2
3 200027821 Kho Giáo trình 005.5 T968 Sách giáo trình 3
4 200027822 Kho Giáo trình 005.5 T968 Sách giáo trình 4
5 200027823 Kho Giáo trình 005.5 T968 Sách giáo trình 5
6 200027824 Kho Giáo trình 005.5 T968 Sách giáo trình 6
7 200027825 Kho Giáo trình 005.5 T968 Sách giáo trình 7
8 200027826 Kho Giáo trình 005.5 T968 Sách giáo trình 8
9 200027827 Kho Giáo trình 005.5 T968 Sách giáo trình 9
10 200027828 Kho Giáo trình 005.5 T968 Sách giáo trình 10