DDC 335.43
Tác giả CN Nguyễn Văn Tài
Nhan đề Giáo trình triết học : Dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên ngành Triết học / Nguyễn Văn Tài, Phạm Văn Sinh (chủ biên); Nguyễn Tài Đông, Nguyễn Như Hải, Nguyễn Văn Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học sư phạm, 2022
Mô tả vật lý 392tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005689-93
00000000nam#a2200000ui#4500
00113104
002100
004B9B45A1E-30CE-4523-AE3D-B05D241A3EEF
005202305181417
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045489994|c88000VNĐ
039|y20230518141755|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a335.43|bT1291
100 |aNguyễn Văn Tài
245 |aGiáo trình triết học : |bDùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên ngành Triết học / |cNguyễn Văn Tài, Phạm Văn Sinh (chủ biên); Nguyễn Tài Đông, Nguyễn Như Hải, Nguyễn Văn Tuấn
260 |aHà Nội : |bĐại học sư phạm, |c2022
300 |a392tr. ; |c24cm.
653 |aTriết học
653 |aGiáo trình
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005689-93
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005689 Kho Tham khảo 335.43 T1291 Sách giáo trình 1
2 301005690 Kho Tham khảo 335.43 T1291 Sách giáo trình 2
3 301005691 Kho Tham khảo 335.43 T1291 Sách giáo trình 3
4 301005692 Kho Tham khảo 335.43 T1291 Sách giáo trình 4
5 301005693 Kho Tham khảo 335.43 T1291 Sách giáo trình 5