• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 D211
    Nhan đề: Giáo trình quản trị logistics :

DDC 658
Tác giả CN Đặng Đình Đào
Nhan đề Giáo trình quản trị logistics : Dành cho ngành kinh tế, logistics và quản trị kinh doanh / GS.TS Đặng Đình Đào, PGS.TS Trần Văn Bão, TS. Phạm Cảnh Huy, TS. Đặng Thị Thúy Hồng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2023
Mô tả vật lý 398tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị logistics
Từ khóa tự do Logistics
Tác giả(bs) CN Trần Văn Bão
Tác giả(bs) CN Đặng Thị Thúy Hồng
Tác giả(bs) CN Phạm Cảnh Huy
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(45): 200027984-8028
00000000nam#a2200000ui#4500
00113119
002100
0045D7AE91E-0AA9-49B8-8E69-937EA09C9949
005202305261615
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786047936649|c179000VNĐ
039|y20230526161510|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bD211
100 |aĐặng Đình Đào
245 |aGiáo trình quản trị logistics : |bDành cho ngành kinh tế, logistics và quản trị kinh doanh / |cGS.TS Đặng Đình Đào, PGS.TS Trần Văn Bão, TS. Phạm Cảnh Huy, TS. Đặng Thị Thúy Hồng
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2023
300 |a398tr. ; |c21cm.
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị logistics
653 |aLogistics
700 |aTrần Văn Bão
700 |aĐặng Thị Thúy Hồng
700 |aPhạm Cảnh Huy
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(45): 200027984-8028
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b11|c0|d0|a45
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200027984 Kho Giáo trình 658 D211 Sách giáo trình 1
2 200027985 Kho Giáo trình 658 D211 Sách giáo trình 2
3 200027986 Kho Giáo trình 658 D211 Sách giáo trình 3
4 200027987 Kho Giáo trình 658 D211 Sách giáo trình 4
5 200027988 Kho Giáo trình 658 D211 Sách giáo trình 5
6 200027989 Kho Giáo trình 658 D211 Sách giáo trình 6
7 200027990 Kho Giáo trình 658 D211 Sách giáo trình 7
8 200027991 Kho Giáo trình 658 D211 Sách giáo trình 8
9 200027992 Kho Giáo trình 658 D211 Sách giáo trình 9
10 200027993 Kho Giáo trình 658 D211 Sách giáo trình 10