DDC 340
Tác giả CN Nguyễn Thị Ánh Vân
Nhan đề Giáo trình luật so sánh / PGS.TS Nguyễn Thị Ánh Vân (chủ biên)
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2022
Mô tả vật lý 599tr. ; 22cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Luật so sánh
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(5): 200028039-43
00000000nam#a2200000ui#4500
00113122
002100
00430077F42-71CE-42EF-985F-34577B069CA2
005202305291409
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048127978|c126000VNĐ
039|y20230529140947|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a340|bV2171
100 |aNguyễn Thị Ánh Vân
245 |aGiáo trình luật so sánh / |cPGS.TS Nguyễn Thị Ánh Vân (chủ biên)
250 |aTái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2022
300 |a599tr. ; |c22cm.
653 |aGiáo trình
653 |aLuật
653 |aLuật so sánh
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(5): 200028039-43
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b8|c0|d0|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200028039 Kho Giáo trình 340 V2171 Sách giáo trình 1
2 200028040 Kho Giáo trình 340 V2171 Sách giáo trình 2
3 200028041 Kho Giáo trình 340 V2171 Sách giáo trình 3 Hạn trả:26-04-2024
4 200028042 Kho Giáo trình 340 V2171 Sách giáo trình 4
5 200028043 Kho Giáo trình 340 V2171 Sách giáo trình 5