• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 346.04 H987
    Nhan đề: Giáo trình luật đất đai /

DDC 346.04
Tác giả CN Trần Quang Huy
Nhan đề Giáo trình luật đất đai / TS. Trần Quang Huy (chủ biên)
Lần xuất bản Tái bản lần thứ mười tám
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 438tr. ; 22cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Luật đất đai
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(5): 200028044-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00113123
002100
00463A22418-EDC4-407C-8DB5-CFB23C343298
005202305291412
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786047256921|c92000VNĐ
039|y20230529141224|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a346.04|bH987
100 |aTrần Quang Huy
245 |aGiáo trình luật đất đai / |cTS. Trần Quang Huy (chủ biên)
250 |aTái bản lần thứ mười tám
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2022
300 |a438tr. ; |c22cm.
653 |aGiáo trình
653 |aLuật
653 |aLuật đất đai
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(5): 200028044-8
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b8|c0|d0|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200028044 Kho Giáo trình 346.04 H987 Sách giáo trình 1 Hạn trả:17-02-2024
2 200028045 Kho Giáo trình 346.04 H987 Sách giáo trình 2
3 200028046 Kho Giáo trình 346.04 H987 Sách giáo trình 3
4 200028047 Kho Giáo trình 346.04 H987 Sách giáo trình 4
5 200028048 Kho Giáo trình 346.04 H987 Sách giáo trình 5 Hạn trả:17-02-2024