• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.25 T532
    Nhan đề: Tổng quan về an toàn, vệ sinh lao động :

DDC 331.25
Tác giả CN Vũ Văn Thú
Nhan đề Tổng quan về an toàn, vệ sinh lao động : Giáo trình dùng cho đào tạo ngành Kỹ thuật Bảo hộ lao động / TS. Vũ Văn Thú ( chủ biên); TS. Đỗ Thị Lan Chi, Ths. Tô Xuân Quỳnh, Ths. Trương Thị Yến Nhi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 231tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do An toàn lao động
Từ khóa tự do Vệ sinh lao động
Từ khóa tự do Bảo hộ lao động
Tác giả(bs) CN Tô Xuân Quỳnh
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Lan Chi
Tác giả(bs) CN Trương Thị Yến Nhi
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200028149-243
00000000nam#a2200000ui#4500
00115314
002100
004C7DE7AA9-2E1D-42E4-858C-09395129599A
005202306210915
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044712079|c66000VNĐ
039|y20230621091549|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a331.25|bT532
100 |aVũ Văn Thú
245 |aTổng quan về an toàn, vệ sinh lao động : |bGiáo trình dùng cho đào tạo ngành Kỹ thuật Bảo hộ lao động / |cTS. Vũ Văn Thú ( chủ biên); TS. Đỗ Thị Lan Chi, Ths. Tô Xuân Quỳnh, Ths. Trương Thị Yến Nhi
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2023
300 |a231tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aAn toàn lao động
653 |aVệ sinh lao động
653 |aBảo hộ lao động
700 |aTô Xuân Quỳnh
700 |aĐỗ Thị Lan Chi
700 |aTrương Thị Yến Nhi
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200028149-243
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b43|c0|d0|a95
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200028149 Kho Giáo trình 331.25 T532 Sách giáo trình 1
2 200028150 Kho Giáo trình 331.25 T532 Sách giáo trình 2
3 200028151 Kho Giáo trình 331.25 T532 Sách giáo trình 3
4 200028152 Kho Giáo trình 331.25 T532 Sách giáo trình 4
5 200028153 Kho Giáo trình 331.25 T532 Sách giáo trình 5
6 200028154 Kho Giáo trình 331.25 T532 Sách giáo trình 6
7 200028155 Kho Giáo trình 331.25 T532 Sách giáo trình 7
8 200028156 Kho Giáo trình 331.25 T532 Sách giáo trình 8
9 200028157 Kho Giáo trình 331.25 T532 Sách giáo trình 9
10 200028158 Kho Giáo trình 331.25 T532 Sách giáo trình 10