DDC 620.8
Tác giả CN Đỗ Thị Lan Chi
Nhan đề Giáo trình ecgônômi / TS. Đỗ Thị Lan Chi ( chủ biên); TS. Vũ Văn Thú, Ths. Nguyễn Hồng Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 228tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Công thái học
Từ khóa tự do Ecgônômi
Tác giả(bs) CN Vũ Văn Thú
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hồng Sơn
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200028244-338
00000000nam#a2200000ui#4500
00115529
002100
0040E46D1DE-646A-4A76-8E41-530C2547CCB6
005202308021527
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044712888|c64000VNĐ
039|y20230802152739|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a620.8|bC5321
100 |aĐỗ Thị Lan Chi
245 |aGiáo trình ecgônômi / |cTS. Đỗ Thị Lan Chi ( chủ biên); TS. Vũ Văn Thú, Ths. Nguyễn Hồng Sơn
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2023
300 |a228tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aCông thái học
653 |aEcgônômi
700 |aVũ Văn Thú
700 |aNguyễn Hồng Sơn
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200028244-338
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a95|b68|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200028244 Kho Giáo trình 620.8 C5321 Sách giáo trình 1
2 200028245 Kho Giáo trình 620.8 C5321 Sách giáo trình 2 Hạn trả:16-09-2023
3 200028246 Kho Giáo trình 620.8 C5321 Sách giáo trình 3 Hạn trả:06-01-2024
4 200028247 Kho Giáo trình 620.8 C5321 Sách giáo trình 4
5 200028248 Kho Giáo trình 620.8 C5321 Sách giáo trình 5
6 200028249 Kho Giáo trình 620.8 C5321 Sách giáo trình 6
7 200028250 Kho Giáo trình 620.8 C5321 Sách giáo trình 7
8 200028251 Kho Giáo trình 620.8 C5321 Sách giáo trình 8
9 200028252 Kho Giáo trình 620.8 C5321 Sách giáo trình 9
10 200028253 Kho Giáo trình 620.8 C5321 Sách giáo trình 10