• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.5 T968
    Nhan đề: Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô /

DDC 338.5
Tác giả CN Hoàng Thanh Tuyền
Nhan đề Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô / TS. Hoàng Thanh Tuyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2023
Mô tả vật lý 320tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Câu hỏi và bài tập
Từ khóa tự do Kinh tế học vi mô
Từ khóa tự do Kinh tế học
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200028339-433
00000000nam#a2200000ui#4500
00115531
002100
004A214D530-6524-412D-8FF0-F5A378DFBBE7
005202308021537
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786049996740|c69000VNĐ
039|y20230802153736|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a338.5|bT968
100 |aHoàng Thanh Tuyền
245 |aCâu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô / |cTS. Hoàng Thanh Tuyền
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2023
300 |a320tr. ; |c24cm.
653 |aCâu hỏi và bài tập
653 |aKinh tế học vi mô
653 |aKinh tế học
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200028339-433
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a95|b26|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200028339 Kho Giáo trình 338.5 T968 Sách giáo trình 1
2 200028340 Kho Giáo trình 338.5 T968 Sách giáo trình 2 Hạn trả:06-07-2024
3 200028341 Kho Giáo trình 338.5 T968 Sách giáo trình 3
4 200028342 Kho Giáo trình 338.5 T968 Sách giáo trình 4
5 200028343 Kho Giáo trình 338.5 T968 Sách giáo trình 5
6 200028344 Kho Giáo trình 338.5 T968 Sách giáo trình 6
7 200028345 Kho Giáo trình 338.5 T968 Sách giáo trình 7
8 200028346 Kho Giáo trình 338.5 T968 Sách giáo trình 8
9 200028347 Kho Giáo trình 338.5 T968 Sách giáo trình 9
10 200028348 Kho Giáo trình 338.5 T968 Sách giáo trình 10