• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.5 T968
    Nhan đề: Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô /

DDC 338.5
Tác giả CN Hoàng Thanh Tuyền
Nhan đề Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô / TS. Hoàng Thanh Tuyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2023
Mô tả vật lý 320tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Câu hỏi và bài tập
Từ khóa tự do Kinh tế học vi mô
Từ khóa tự do Kinh tế học
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005714-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00115532
002100
004066ECA7C-B610-4706-A40F-C7FB978138D1
005202308021538
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786049996740|c69000VNĐ
039|y20230802153842|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a338.5|bT968
100 |aHoàng Thanh Tuyền
245 |aCâu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô / |cTS. Hoàng Thanh Tuyền
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2023
300 |a320tr. ; |c24cm.
653 |aCâu hỏi và bài tập
653 |aKinh tế học vi mô
653 |aKinh tế học
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005714-8
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005714 Kho Tham khảo 338.5 T968 Sách giáo trình 1
2 301005715 Kho Tham khảo 338.5 T968 Sách giáo trình 2
3 301005716 Kho Tham khảo 338.5 T968 Sách giáo trình 3
4 301005717 Kho Tham khảo 338.5 T968 Sách giáo trình 4
5 301005718 Kho Tham khảo 338.5 T968 Sách giáo trình 5