• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 657 M2171
    Nhan đề: Giáo trình kế toán tài chính.

DDC 657
Tác giả CN Đinh Thị Mai
Nhan đề Giáo trình kế toán tài chính. Phần 2 / PGS.TS Đinh Thị Mai, PGS.TS Vũ Thị Kim Anh (đồng chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2023
Mô tả vật lý 459tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Kế toán tài chính
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Kim Anh
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200028434-528
00000000nam#a2200000ui#4500
00115584
002100
0048607F654-1118-4DA0-9145-E03F5CB1B6F7
005202308081510
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044742731|c88.000VNĐ
039|y20230808151042|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bM2171
100 |aĐinh Thị Mai
245 |aGiáo trình kế toán tài chính. |nPhần 2 / |cPGS.TS Đinh Thị Mai, PGS.TS Vũ Thị Kim Anh (đồng chủ biên)
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2023
300 |a459tr. ; |c24cm.
653 |aKế toán tài chính
653 |aKế toán
653 |aGiáo trình
700 |aVũ Thị Kim Anh
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200028434-528
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b3|c0|d0|a95
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200028434 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 1
2 200028435 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 2
3 200028436 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 3
4 200028437 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 4
5 200028438 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 5
6 200028439 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 6
7 200028440 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 7
8 200028441 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 8
9 200028442 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 9
10 200028443 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 10