• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 332.1 T771
    Nhan đề: Giáo trình marketing ngân hàng /

DDC 332.1
Tác giả CN Trần Thị Ngọc Trâm
Nhan đề Giáo trình marketing ngân hàng / TS. Trần Thị Ngọc Trâm (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2023
Mô tả vật lý 475tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Marketing ngân hàng
Từ khóa tự do Marketing
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200028529-623
00000000nam#a2200000ui#4500
00115696
002100
0048F297F39-5673-4A03-A1CB-254EC70BFCC1
005202308151330
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043932980|c199000VNĐ
039|y20230815133031|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a332.1|bT771
100 |aTrần Thị Ngọc Trâm
245 |aGiáo trình marketing ngân hàng / |cTS. Trần Thị Ngọc Trâm (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2023
300 |a475tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aNgân hàng
653 |aMarketing ngân hàng
653 |aMarketing
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200028529-623
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a95|b30|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200028529 Kho Giáo trình 332.1 T771 Sách giáo trình 1
2 200028530 Kho Giáo trình 332.1 T771 Sách giáo trình 2
3 200028531 Kho Giáo trình 332.1 T771 Sách giáo trình 3
4 200028532 Kho Giáo trình 332.1 T771 Sách giáo trình 4
5 200028533 Kho Giáo trình 332.1 T771 Sách giáo trình 5
6 200028534 Kho Giáo trình 332.1 T771 Sách giáo trình 6
7 200028535 Kho Giáo trình 332.1 T771 Sách giáo trình 7
8 200028536 Kho Giáo trình 332.1 T771 Sách giáo trình 8
9 200028537 Kho Giáo trình 332.1 T771 Sách giáo trình 9
10 200028538 Kho Giáo trình 332.1 T771 Sách giáo trình 10