• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 332.1 T771
    Nhan đề: Giáo trình marketing ngân hàng /

DDC 332.1
Tác giả CN Trần Thị Ngọc Trâm
Nhan đề Giáo trình marketing ngân hàng / TS. Trần Thị Ngọc Trâm (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2023
Mô tả vật lý 475tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Marketing ngân hàng
Từ khóa tự do Marketing
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005724-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00115697
002100
004DC771CE9-B2B8-41C0-B91D-186131668C53
005202308151332
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043932980|c199000VNĐ
039|y20230815133210|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a332.1|bT771
100 |aTrần Thị Ngọc Trâm
245 |aGiáo trình marketing ngân hàng / |cTS. Trần Thị Ngọc Trâm (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2023
300 |a475tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aNgân hàng
653 |aMarketing ngân hàng
653 |aMarketing
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005724-8
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005724 Kho Tham khảo 332.1 T771 Sách giáo trình 1
2 301005725 Kho Tham khảo 332.1 T771 Sách giáo trình 2
3 301005726 Kho Tham khảo 332.1 T771 Sách giáo trình 3
4 301005727 Kho Tham khảo 332.1 T771 Sách giáo trình 4
5 301005728 Kho Tham khảo 332.1 T771 Sách giáo trình 5