• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 361 N5762
    Nhan đề: Giáo trình công tác xã hội với gia đình /

DDC 361
Tác giả CN Lê Thị Thúy Ngà
Nhan đề Giáo trình công tác xã hội với gia đình / TS. Lê Thị Thúy Ngà ( chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 342tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Gia đình
Từ khóa tự do Công tác xã hội
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005729-33
00000000nam#a2200000ui#4500
00116956
002100
004A75F2D7B-5F70-4B2C-982D-FF7EB4E8C2E2
005202309061434
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043240276|c109000VNĐ
039|a20230906143431|bquynhdtn|y20230906143130|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a361|bN5762
100 |aLê Thị Thúy Ngà
245 |aGiáo trình công tác xã hội với gia đình / |cTS. Lê Thị Thúy Ngà ( chủ biên)
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a342tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aGia đình
653 |aCông tác xã hội
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005729-33
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005729 Kho Tham khảo 361 N5762 Sách giáo trình 1
2 301005730 Kho Tham khảo 361 N5762 Sách giáo trình 2
3 301005731 Kho Tham khảo 361 N5762 Sách giáo trình 3
4 301005732 Kho Tham khảo 361 N5762 Sách giáo trình 4
5 301005733 Kho Tham khảo 361 N5762 Sách giáo trình 5