• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 361 N5762
    Nhan đề: Giáo trình công tác xã hội với gia đình /

DDC 361
Tác giả CN Lê Thị Thúy Ngà
Nhan đề Giáo trình công tác xã hội với gia đình / TS. Lê Thị Thúy Ngà ( chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 342tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Gia đình
Từ khóa tự do Công tác xã hội
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200028624-718
00000000nam#a2200000ui#4500
00116957
002100
004B851168C-D120-46AC-9702-EEFA01DB0D3D
005202309061436
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043240276|c109000VNĐ
039|y20230906143611|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a361|bN5762
100 |aLê Thị Thúy Ngà
245 |aGiáo trình công tác xã hội với gia đình / |cTS. Lê Thị Thúy Ngà ( chủ biên)
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a342tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aGia đình
653 |aCông tác xã hội
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200028624-718
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b21|c0|d0|a95
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200028624 Kho Giáo trình 361 N5762 Sách giáo trình 1
2 200028625 Kho Giáo trình 361 N5762 Sách giáo trình 2
3 200028626 Kho Giáo trình 361 N5762 Sách giáo trình 3 Hạn trả:19-07-2024
4 200028627 Kho Giáo trình 361 N5762 Sách giáo trình 4
5 200028628 Kho Giáo trình 361 N5762 Sách giáo trình 5
6 200028629 Kho Giáo trình 361 N5762 Sách giáo trình 6
7 200028630 Kho Giáo trình 361 N5762 Sách giáo trình 7
8 200028631 Kho Giáo trình 361 N5762 Sách giáo trình 8
9 200028632 Kho Giáo trình 361 N5762 Sách giáo trình 9
10 200028633 Kho Giáo trình 361 N5762 Sách giáo trình 10