• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 301 T3671
    Nhan đề: Giáo trình xã hội học công đoàn /

DDC 301
Tác giả CN Lê Cao Thắng
Nhan đề Giáo trình xã hội học công đoàn / TS. Lê Cao Thắng. PGS.TS Hoàng Thị Nga, TS. Nguyễn Mạnh Thắng
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐH quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 321tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Xã hội học công đoàn
Từ khóa tự do Xã hội học
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Nga
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Thắng
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005758-62
00000000nam#a2200000ui#4500
00118161
002100
004E608EEB1-B054-4F74-9364-59024DD8A812
005202311070940
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043361544|c120000VNĐ
039|y20231107094032|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bT3671
100 |aLê Cao Thắng
245 |aGiáo trình xã hội học công đoàn / |cTS. Lê Cao Thắng. PGS.TS Hoàng Thị Nga, TS. Nguyễn Mạnh Thắng
260 |aHà Nội : |bĐH quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a321tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aXã hội học công đoàn
653 |aXã hội học
700 |aHoàng Thị Nga
700 |aNguyễn Mạnh Thắng
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005758-62
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005759 Kho Tham khảo 301 T3671 Sách giáo trình 2
2 301005760 Kho Tham khảo 301 T3671 Sách giáo trình 3
3 301005761 Kho Tham khảo 301 T3671 Sách giáo trình 4
4 301005762 Kho Tham khảo 301 T3671 Sách giáo trình 5
5 301005758 Kho Tham khảo 301 T3671 Sách giáo trình 1