• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 301 T3671
    Nhan đề: Giáo trình xã hội học công đoàn /

DDC 301
Tác giả CN Lê Cao Thắng
Nhan đề Giáo trình xã hội học công đoàn / TS. Lê Cao Thắng. PGS.TS Hoàng Thị Nga, TS. Nguyễn Mạnh Thắng
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐH quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 321tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Xã hội học công đoàn
Từ khóa tự do Xã hội học
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Nga
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Thắng
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200028719-813
00000000nam#a2200000ui#4500
00118162
002100
004DCA00C2D-6BCD-4EC9-932A-D75CD08ABD8A
005202311070943
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043361544|c120000VNĐ
039|y20231107094308|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bT3671
100 |aLê Cao Thắng
245 |aGiáo trình xã hội học công đoàn / |cTS. Lê Cao Thắng. PGS.TS Hoàng Thị Nga, TS. Nguyễn Mạnh Thắng
260 |aHà Nội : |bĐH quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a321tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aXã hội học công đoàn
653 |aXã hội học
700 |aHoàng Thị Nga
700 |aNguyễn Mạnh Thắng
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200028719-813
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b2|c0|d0|a95
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200028719 Kho Giáo trình 301 T3671 Sách giáo trình 1
2 200028720 Kho Giáo trình 301 T3671 Sách giáo trình 2
3 200028721 Kho Giáo trình 301 T3671 Sách giáo trình 3
4 200028722 Kho Giáo trình 301 T3671 Sách giáo trình 4
5 200028723 Kho Giáo trình 301 T3671 Sách giáo trình 5
6 200028724 Kho Giáo trình 301 T3671 Sách giáo trình 6
7 200028725 Kho Giáo trình 301 T3671 Sách giáo trình 7
8 200028726 Kho Giáo trình 301 T3671 Sách giáo trình 8
9 200028727 Kho Giáo trình 301 T3671 Sách giáo trình 9
10 200028728 Kho Giáo trình 301 T3671 Sách giáo trình 10