• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 C7491
    Nhan đề: Giáo trình phân tích kinh doanh /

DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Văn Công
Nhan đề Giáo trình phân tích kinh doanh / GS.TS Nguyễn Văn Công
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐH kinh tế quốc dân, 2013
Mô tả vật lý 348tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Phân tích kinh doanh
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005763
00000000nam#a2200000ui#4500
00118163
002100
004EC30C521-05F6-4165-8EED-B415DB360BAF
005202311090921
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c79000VNĐ
039|y20231109092140|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bC7491
100 |aNguyễn Văn Công
245 |aGiáo trình phân tích kinh doanh / |cGS.TS Nguyễn Văn Công
250 |aTái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐH kinh tế quốc dân, |c2013
300 |a348tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aPhân tích kinh doanh
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005763
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005763 Kho Tham khảo 658 C7491 Sách giáo trình 1