• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 H6787
    Nhan đề: Giáo trình quản trị hậu cần /

DDC 658
Tác giả CN Lê Công Hoa
Nhan đề Giáo trình quản trị hậu cần / PGS.TS Lê Công Hoa, PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐH kinh tế quốc dân, 2022
Mô tả vật lý 528tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị hậu cần
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thành Hiếu
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005764
00000000nam#a2200000ui#4500
00118164
002100
004DB0E71A9-49CF-41D9-A914-D798F028F0F7
005202311090926
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043303162|c97000VNĐ
039|y20231109092627|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bH6787
100 |aLê Công Hoa
245 |aGiáo trình quản trị hậu cần / |cPGS.TS Lê Công Hoa, PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu
250 |aTái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐH kinh tế quốc dân, |c2022
300 |a528tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị hậu cần
700 |aNguyễn Thành Hiếu
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005764
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005764 Kho Tham khảo 658 H6787 Sách giáo trình 1