• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 L834
    Nhan đề: Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu /

DDC 658
Tác giả CN Tạ Văn Lợi
Nhan đề Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu / PGS.TS Tạ Văn Lợi
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐH kinh tế quốc tế, 2021
Mô tả vật lý 487tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005765
00000000nam#a2200000ui#4500
00118165
002100
004722A852E-51AC-48F2-8E1F-9F4D3B8F285C
005202311090930
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043300581|c110000VNĐ
039|y20231109093034|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bL834
100 |aTạ Văn Lợi
245 |aGiáo trình quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu / |cPGS.TS Tạ Văn Lợi
260 |aHà Nội : |bĐH kinh tế quốc tế, |c2021
300 |a487tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
653 |aQuản trị
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005765
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005765 Kho Tham khảo 658 L834 Sách giáo trình 1