• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 T547
    Nhan đề: Giáo trình quản trị dự án /

DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thu Thủy
Nhan đề Giáo trình quản trị dự án / PGS.TS Nguyễn Thu Thủy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2017
Mô tả vật lý 390tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị dự án
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005766
00000000nam#a2200000ui#4500
00118166
002100
00436880FF0-573F-4F7F-B291-5B5EA262F168
005202311090933
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045983102|c147000VNĐ
039|y20231109093337|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bT547
100 |aNguyễn Thu Thủy
245 |aGiáo trình quản trị dự án / |cPGS.TS Nguyễn Thu Thủy
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2017
300 |a390tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị dự án
653 |aQuản trị
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005766
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005766 Kho Tham khảo 658 T547 Sách giáo trình 1