• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 D928
    Nhan đề: Giáo trình quản trị dự án /

DDC 658
Tác giả CN Vũ Thùy Dương
Nhan đề Giáo trình quản trị dự án / Ths. Vũ Thùy Dương, Ths. Bùi Minh Lý
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2015
Mô tả vật lý 278tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị dự án
Từ khóa tự do Quản trị
Tác giả(bs) CN Bùi Minh Lý
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005767
00000000nam#a2200000ui#4500
00118167
002100
004E7CBF586-F112-46F6-B871-AD30DDED6869
005202311090938
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786047502486|c73000VNĐ
039|y20231109093806|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bD928
100 |aVũ Thùy Dương
245 |aGiáo trình quản trị dự án / |cThs. Vũ Thùy Dương, Ths. Bùi Minh Lý
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2015
300 |a278tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị dự án
653 |aQuản trị
700 |aBùi Minh Lý
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005767
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005767 Kho Tham khảo 658 D928 Sách giáo trình 1