• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 H6339
    Nhan đề: Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng /

DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thành Hiếu
Nhan đề Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng / PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐH kinh tế quốc dân, 2022
Mô tả vật lý 385tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị chuỗi cung ứng
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005768
00000000nam#a2200000ui#4500
00118168
002100
0045F22D1E8-36F4-4B80-A5E9-05E9B248DAE6
005202311090942
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043302332|c130000VNĐ
039|y20231109094255|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bH6339
100 |aNguyễn Thành Hiếu
245 |aGiáo trình quản trị chuỗi cung ứng / |cPGS.TS Nguyễn Thành Hiếu
260 |aHà Nội : |bĐH kinh tế quốc dân, |c2022
300 |a385tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị chuỗi cung ứng
653 |aQuản trị
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005768
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005768 Kho Tham khảo 658 H6339 Sách giáo trình 1