• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 361 T3671
    Nhan đề: Giáo trình chính sách xã hội /

DDC 361
Tác giả CN Lê Cao Thắng
Nhan đề Giáo trình chính sách xã hội / TS. Lê Cao Thắng, PGS.TS Nguyễn Đức Hữu ( đồng chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2024
Mô tả vật lý 399tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Giáo trình chính sách xã hội
Từ khóa tự do Chính sách xã hội
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Hữu
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005778-82
00000000nam#a2200000ui#4500
00118272
002100
004C26A715B-E589-45E3-ACAE-2EA3ABF2AD9F
005202401291536
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020 |a9786044011752|c75000VNĐ
039|y20240129153640|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a361|bT3671
100 |aLê Cao Thắng
245 |aGiáo trình chính sách xã hội / |cTS. Lê Cao Thắng, PGS.TS Nguyễn Đức Hữu ( đồng chủ biên)
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2024
300 |a399tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aGiáo trình chính sách xã hội
653 |aChính sách xã hội
700 |aNguyễn Đức Hữu
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005778-82
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005778 Kho Tham khảo 361 T3671 Sách giáo trình 1
2 301005779 Kho Tham khảo 361 T3671 Sách giáo trình 2
3 301005780 Kho Tham khảo 361 T3671 Sách giáo trình 3
4 301005781 Kho Tham khảo 361 T3671 Sách giáo trình 4
5 301005782 Kho Tham khảo 361 T3671 Sách giáo trình 5