• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 361 T3671
    Nhan đề: Giáo trình chính sách xã hội /

DDC 361
Tác giả CN Lê Cao Thắng
Nhan đề Giáo trình chính sách xã hội / TS. Lê Cao Thắng, PGS.TS Nguyễn Đức Hữu ( đồng chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2024
Mô tả vật lý 399tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Giáo trình chính sách xã hội
Từ khóa tự do Chính sách xã hội
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Hữu
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200028911-9005
00000000nam#a2200000ui#4500
00118273
002100
00497508598-7C37-4BA3-A352-12CFB5732328
005202401291538
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020 |a9786044011752|c75000VNĐ
039|y20240129153856|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a361|bT3671
100 |aLê Cao Thắng
245 |aGiáo trình chính sách xã hội / |cTS. Lê Cao Thắng, PGS.TS Nguyễn Đức Hữu ( đồng chủ biên)
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2024
300 |a399tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aGiáo trình chính sách xã hội
653 |aChính sách xã hội
700 |aNguyễn Đức Hữu
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200028911-9005
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b19|c0|d0|a95
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200028933 Kho Giáo trình 361 T3671 Sách giáo trình 23
2 200028934 Kho Giáo trình 361 T3671 Sách giáo trình 24
3 200028935 Kho Giáo trình 361 T3671 Sách giáo trình 25
4 200028936 Kho Giáo trình 361 T3671 Sách giáo trình 26
5 200028937 Kho Giáo trình 361 T3671 Sách giáo trình 27
6 200028938 Kho Giáo trình 361 T3671 Sách giáo trình 28
7 200028939 Kho Giáo trình 361 T3671 Sách giáo trình 29
8 200028940 Kho Giáo trình 361 T3671 Sách giáo trình 30
9 200028941 Kho Giáo trình 361 T3671 Sách giáo trình 31
10 200028942 Kho Giáo trình 361 T3671 Sách giáo trình 32