• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 158 T547
    Nhan đề: Giáo trình tâm lý học quản lý /

DDC 158
Tác giả CN Lê Thị Thủy
Nhan đề Giáo trình tâm lý học quản lý / TS. Lê Thị Thủy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2024
Mô tả vật lý 315tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Giáo trình tâm lý học quản lý
Từ khóa tự do Tâm lý học quản lý
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005783-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00118274
002100
00407907D7D-5239-4AAC-8A70-D6F69153DB11
005202401291544
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020 |a9786044011769|c72000VNĐ
039|y20240129154451|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a158|bT547
100 |aLê Thị Thủy
245 |aGiáo trình tâm lý học quản lý / |cTS. Lê Thị Thủy
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2024
300 |a315tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aGiáo trình tâm lý học quản lý
653 |aTâm lý học quản lý
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005783-7
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005783 Kho Tham khảo 158 T547 Sách giáo trình 1
2 301005784 Kho Tham khảo 158 T547 Sách giáo trình 2
3 301005785 Kho Tham khảo 158 T547 Sách giáo trình 3
4 301005786 Kho Tham khảo 158 T547 Sách giáo trình 4
5 301005787 Kho Tham khảo 158 T547 Sách giáo trình 5