• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 158 T547
    Nhan đề: Giáo trình tâm lý học quản lý /

DDC 158
Tác giả CN Lê Thị Thủy
Nhan đề Giáo trình tâm lý học quản lý / TS. Lê Thị Thủy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2024
Mô tả vật lý 315tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Giáo trình tâm lý học quản lý
Từ khóa tự do Tâm lý học quản lý
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200029006-100
00000000nam#a2200000ui#4500
00118275
002100
004D27261EE-0AB0-4E80-8F84-89E7E567E2B3
005202401291546
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020 |a9786044011769|c72000VNĐ
039|y20240129154601|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a158|bT547
100 |aLê Thị Thủy
245 |aGiáo trình tâm lý học quản lý / |cTS. Lê Thị Thủy
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2024
300 |a315tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aGiáo trình tâm lý học quản lý
653 |aTâm lý học quản lý
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200029006-100
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b4|c0|d0|a95
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200029006 Kho Giáo trình 158 T547 Sách giáo trình 1
2 200029007 Kho Giáo trình 158 T547 Sách giáo trình 2
3 200029008 Kho Giáo trình 158 T547 Sách giáo trình 3
4 200029009 Kho Giáo trình 158 T547 Sách giáo trình 4
5 200029010 Kho Giáo trình 158 T547 Sách giáo trình 5
6 200029011 Kho Giáo trình 158 T547 Sách giáo trình 6
7 200029012 Kho Giáo trình 158 T547 Sách giáo trình 7
8 200029013 Kho Giáo trình 158 T547 Sách giáo trình 8
9 200029014 Kho Giáo trình 158 T547 Sách giáo trình 9
10 200029015 Kho Giáo trình 158 T547 Sách giáo trình 10