• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 310 L7193
    Nhan đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn nguyên lý thống kê kinh tế /

DDC 310
Tác giả CN Phạm Thị Liên
Nhan đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn nguyên lý thống kê kinh tế / TS. Phạm Thị Liên, ThS. Trần Thị Đào
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2013
Mô tả vật lý 162tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Thống kê
Tác giả(bs) CN Trần Thị Đào
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(199): 200003736-858, 200003860-935
00000000nam#a2200000ui#4500
0014988
002100
0044B4E3093-BE13-435A-8CBC-0E7A4681C3A4
005202103041637
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c39500VNĐ
039|y20210304163714|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a310|bL7193
100 |aPhạm Thị Liên
245 |aBộ câu hỏi trắc nghiệm môn nguyên lý thống kê kinh tế / |cTS. Phạm Thị Liên, ThS. Trần Thị Đào
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2013
300 |a162tr. ; |c24cm.
653 |aKinh tế
653 |aThống kê
700 |aTrần Thị Đào
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(199): 200003736-858, 200003860-935
8561|uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachgiaotrinh/scan0675.jpg
890|a199|b31|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 200003935 Kho Giáo trình 310 L7193 Sách giáo trình 200
2 200003934 Kho Giáo trình 310 L7193 Sách giáo trình 199
3 200003933 Kho Giáo trình 310 L7193 Sách giáo trình 198
4 200003932 Kho Giáo trình 310 L7193 Sách giáo trình 197
5 200003931 Kho Giáo trình 310 L7193 Sách giáo trình 196
6 200003930 Kho Giáo trình 310 L7193 Sách giáo trình 195
7 200003929 Kho Giáo trình 310 L7193 Sách giáo trình 194
8 200003928 Kho Giáo trình 310 L7193 Sách giáo trình 193
9 200003927 Kho Giáo trình 310 L7193 Sách giáo trình 192
10 200003926 Kho Giáo trình 310 L7193 Sách giáo trình 191