• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.15 C4961
    Nhan đề: Giáo trình tài chính doanh nghiệp.

DDC 658.15
Tác giả CN Hoàng Thị Minh Châu
Nhan đề Giáo trình tài chính doanh nghiệp. Tập 2 / TS. Hoàng Thị Minh Châu (chủ biên)...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2019
Mô tả vật lý 368tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hạnh
Tác giả(bs) CN Trần Thị Ngọc Trâm
Tác giả(bs) CN Trần Đình Vân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Toàn
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200009798-887, 200024866-70
00000000nam#a2200000ui#4500
0015069
002100
0040D921651-DB8F-4B94-9D94-B679018CC7EE
005202103171513
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045987605|c51000VNĐ
039|y20210317151304|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658.15|bC4961
100 |aHoàng Thị Minh Châu
245 |aGiáo trình tài chính doanh nghiệp. |nTập 2 / |cTS. Hoàng Thị Minh Châu (chủ biên)...[và những người khác]
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2019
300 |a368tr. ; |c21cm.
653 |aGiáo trình
653 |aTài chính
653 |aDoanh nghiệp
700 |aNguyễn Thị Hạnh
700 |aTrần Thị Ngọc Trâm
700 |aTrần Đình Vân
700|aNguyễn Thị Toàn
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200009798-887, 200024866-70
890|a95|b86|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 200024869 Kho Giáo trình 658.15 C4961 Sách giáo trình 94
2 200024868 Kho Giáo trình 658.15 C4961 Sách giáo trình 93
3 200024867 Kho Giáo trình 658.15 C4961 Sách giáo trình 92
4 200024866 Kho Giáo trình 658.15 C4961 Sách giáo trình 91
5 200009886 Kho Giáo trình 658.15 C4961 Sách giáo trình 89
6 200009885 Kho Giáo trình 658.15 C4961 Sách giáo trình 88
7 200009884 Kho Giáo trình 658.15 C4961 Sách giáo trình 87
8 200009883 Kho Giáo trình 658.15 C4961 Sách giáo trình 86
9 200009882 Kho Giáo trình 658.15 C4961 Sách giáo trình 85
10 200009881 Kho Giáo trình 658.15 C4961 Sách giáo trình 84