• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.88 H1114
    Nhan đề: Giáo trình đại cương về Công đoàn Việt Nam /

DDC 331.88
Tác giả CN Phạm Văn Hà
Nhan đề Giáo trình đại cương về Công đoàn Việt Nam / PGS.TS Phạm Văn Hà (chủ biên)...[ và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2020
Mô tả vật lý 215tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Công đoàn
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thùy Yên
Tác giả(bs) CN Dương Văn Sao
Tác giả(bs) CN Lê Thanh Thủy
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Minh Nguyệt
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Minh Phương
Tác giả(bs) CN Ngô Thị Phương Liên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoàng Mai
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200011310-404
00000000nam#a2200000ui#4500
0015090
002100
004F6F3DAB3-AF2B-49C8-B75A-718AFE282EE2
005202103181622
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043048742|c41000VNĐ
039|y20210318162216|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a331.88|bH1114
100 |aPhạm Văn Hà
245 |aGiáo trình đại cương về Công đoàn Việt Nam / |cPGS.TS Phạm Văn Hà (chủ biên)...[ và những người khác]
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2020
300 |a215tr. ; |c21cm.
653 |aCông đoàn
653 |aGiáo trình
700 |aNguyễn Anh Tuấn
700 |aNguyễn Thị Thùy Yên
700 |aDương Văn Sao
700|aLê Thanh Thủy
700|aVũ Thị Minh Nguyệt
700|aBùi Thị Minh Phương
700|aNgô Thị Phương Liên
700|aNguyễn Ngọc Minh
700|aNguyễn Hoàng Mai
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200011310-404
890|a95|b43|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 200011404 Kho Giáo trình 331.88 H1114 Sách giáo trình 95
2 200011403 Kho Giáo trình 331.88 H1114 Sách giáo trình 94
3 200011402 Kho Giáo trình 331.88 H1114 Sách giáo trình 93
4 200011401 Kho Giáo trình 331.88 H1114 Sách giáo trình 92
5 200011400 Kho Giáo trình 331.88 H1114 Sách giáo trình 91
6 200011398 Kho Giáo trình 331.88 H1114 Sách giáo trình 89
7 200011397 Kho Giáo trình 331.88 H1114 Sách giáo trình 88
8 200011396 Kho Giáo trình 331.88 H1114 Sách giáo trình 87
9 200011395 Kho Giáo trình 331.88 H1114 Sách giáo trình 86
10 200011394 Kho Giáo trình 331.88 H1114 Sách giáo trình 85