• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4 H1491
    Nhan đề: Ra quyết định quản trị /

DDC 658.4
Tác giả CN Hoàng Văn Hải
Nhan đề Ra quyết định quản trị / Hoàng Văn Hải (chủ biên), Nguyễn Viết Lộc, Nguyễn Ngọc Thắng
Lần xuất bản Tái bản lần 4
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 212tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Ra quyết định
Tác giả(bs) CN Nguyễn Viết Lộc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Thắng
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(90): 200017748-836, 200028814
00000000nam#a2200000ui#4500
0015214
002100
004809AC881-E73B-4CD8-B072-D42125D6CA8C
005202104051502
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049684555|c149000 VNĐ
039|y20210405150221|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658.4|bH1491
100 |aHoàng Văn Hải
245 |aRa quyết định quản trị / |cHoàng Văn Hải (chủ biên), Nguyễn Viết Lộc, Nguyễn Ngọc Thắng
250 |aTái bản lần 4
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2019
300 |a212tr. ; |c24cm.
653 |aQuản lý
653 |aQuản trị
653 |aRa quyết định
700 |aNguyễn Viết Lộc
700 |aNguyễn Ngọc Thắng
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(90): 200017748-836, 200028814
890|a90|b63|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 200028814 Kho Giáo trình 658.4 H1491 Sách giáo trình 90
2 200017836 Kho Giáo trình 658.4 H1491 Sách giáo trình 89
3 200017835 Kho Giáo trình 658.4 H1491 Sách giáo trình 88
4 200017834 Kho Giáo trình 658.4 H1491 Sách giáo trình 87
5 200017833 Kho Giáo trình 658.4 H1491 Sách giáo trình 86
6 200017832 Kho Giáo trình 658.4 H1491 Sách giáo trình 85
7 200017831 Kho Giáo trình 658.4 H1491 Sách giáo trình 84
8 200017830 Kho Giáo trình 658.4 H1491 Sách giáo trình 83
9 200017829 Kho Giáo trình 658.4 H1491 Sách giáo trình 82
10 200017828 Kho Giáo trình 658.4 H1491 Sách giáo trình 81