• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 T3672
    Nhan đề: Giáo trình quản trị chiến lược = Strategic management /

DDC 658
Tác giả CN Ngô Kim Thanh
Nhan đề Giáo trình quản trị chiến lược = Strategic management / PGS.TS. Ngô Kim Thanh (chủ biên)
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2013
Mô tả vật lý 715tr. ; 24cm.
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(90): 200018026-115
00000000nam#a2200000ui#4500
0015224
002100
004952299A8-ECD9-4D65-9587-A5470CAB0DA4
005202104051548
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9786049276927|c91000 VNĐ
039|y20210405154829|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bT3672
100 |aNgô Kim Thanh
245 |aGiáo trình quản trị chiến lược = Strategic management / |cPGS.TS. Ngô Kim Thanh (chủ biên)
250 |aTái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2013
300 |a715tr. ; |c24cm.
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(90): 200018026-115
890|a90|b195|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 200018115 Kho Giáo trình 658 T3672 Sách giáo trình 90
2 200018113 Kho Giáo trình 658 T3672 Sách giáo trình 88
3 200018111 Kho Giáo trình 658 T3672 Sách giáo trình 86
4 200018110 Kho Giáo trình 658 T3672 Sách giáo trình 85
5 200018109 Kho Giáo trình 658 T3672 Sách giáo trình 84
6 200018108 Kho Giáo trình 658 T3672 Sách giáo trình 83
7 200018107 Kho Giáo trình 658 T3672 Sách giáo trình 82
8 200018104 Kho Giáo trình 658 T3672 Sách giáo trình 79
9 200018103 Kho Giáo trình 658 T3672 Sách giáo trình 78
10 200018102 Kho Giáo trình 658 T3672 Sách giáo trình 77