• Sách giáo trình
  • 657 S6981
    Câu hỏi và bài tập kế toán ngân hàng thương mại /
DDC 657
Tác giả CN Hà Minh Sơn
Nhan đề Câu hỏi và bài tập kế toán ngân hàng thương mại / PGS.TS Hà Minh Sơn (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2012
Mô tả vật lý 139tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Câu hỏi
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(24): 200022149-72
00000000nam#a2200000ui#4500
0015674
002100
0042499AEFC-D593-4AE1-9440-247DFE828EE9
005202106181637
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c20000 VNĐ
039|y20210618163745|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bS6981
100 |aHà Minh Sơn
245 |aCâu hỏi và bài tập kế toán ngân hàng thương mại / |cPGS.TS Hà Minh Sơn (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2012
300 |a139tr. ; |c21cm.
653 |aKế toán
653 |aNgân hàng
653 |aCâu hỏi
653 |aNgân hàng thương mại
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(24): 200022149-72
890|a24
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 200022149 Kho Giáo trình 657 S6981 Sách giáo trình 1
2 200022150 Kho Giáo trình 657 S6981 Sách giáo trình 2
3 200022151 Kho Giáo trình 657 S6981 Sách giáo trình 3
4 200022152 Kho Giáo trình 657 S6981 Sách giáo trình 4
5 200022153 Kho Giáo trình 657 S6981 Sách giáo trình 5
6 200022154 Kho Giáo trình 657 S6981 Sách giáo trình 6
7 200022155 Kho Giáo trình 657 S6981 Sách giáo trình 7
8 200022156 Kho Giáo trình 657 S6981 Sách giáo trình 8
9 200022157 Kho Giáo trình 657 S6981 Sách giáo trình 9
10 200022158 Kho Giáo trình 657 S6981 Sách giáo trình 10