DDC 332.1
Tác giả CN Hoàng Văn Quỳnh
Nhan đề Câu hỏi và bài tập thị trường tài chính / PGS.TS Hoàng Văn Quỳnh, TS. Nguyễn Lê Cường (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2016
Mô tả vật lý 143tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Câu hỏi
Từ khóa tự do Thị trường tài chính
Tác giả(bs) CN Nguyễn Lê Cường
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(45): 200022173-217
00000000nam#a2200000ui#4500
0015675
002100
00403264BD4-1693-4D41-B817-FEB972E9B0E6
005202106181646
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c42000 VNĐ
039|y20210618164628|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a332.1|bQ99
100 |aHoàng Văn Quỳnh
245 |aCâu hỏi và bài tập thị trường tài chính / |cPGS.TS Hoàng Văn Quỳnh, TS. Nguyễn Lê Cường (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2016
300 |a143tr. ; |c21cm.
653 |aTài chính
653 |aBài tập
653 |aCâu hỏi
653 |aThị trường tài chính
700 |aNguyễn Lê Cường
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(45): 200022173-217
890|a45
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 200022173 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 1
2 200022174 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 2
3 200022175 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 3
4 200022176 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 4
5 200022177 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 5
6 200022178 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 6
7 200022179 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 7
8 200022180 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 8
9 200022181 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 9
10 200022182 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 10