DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thành Độ
Nhan đề Giáo trình quản trị văn phòng / GS.TS Nguyễn Thành Độ, ThS. Nguyễn Ngọc Điệp, ThS. Trần Phương Hiền
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 343tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Văn phòng
Từ khóa tự do Quản trị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Điệp
Tác giả(bs) CN Trần Phương Hiền
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004778
00000000nam#a2200000ui#4500
0015680
002100
004697AEC1F-E7C3-4909-9C37-0537593A6FB8
005202106280909
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c69000VNĐ
039|y20210628090915|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bD6311
100 |aNguyễn Thành Độ
245 |aGiáo trình quản trị văn phòng / |cGS.TS Nguyễn Thành Độ, ThS. Nguyễn Ngọc Điệp, ThS. Trần Phương Hiền
250 |aTái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2012
300 |a343tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aGiáo trình
653 |aVăn phòng
653 |aQuản trị
700 |aNguyễn Ngọc Điệp
700 |aTrần Phương Hiền
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004778
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004778 Kho Tham khảo 658 D6311 Sách giáo trình 1