• Sách giáo trình
  • 658 I351
    Nghiệp vụ thư ký giám đốc trong thời đại mới /
DDC 658
Tác giả CN Lê Văn In
Nhan đề Nghiệp vụ thư ký giám đốc trong thời đại mới / TS. Lê Văn In, ThS. Nguyễn Thị Ngọc An
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý 359tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Giám đốc
Từ khóa tự do Thư ký
Từ khóa tự do Nghiệp vụ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Ngọc An
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004779
00000000nam#a2200000ui#4500
0015681
002100
004F8F7AA6C-DA9A-4C39-94D4-0372BFAA03D6
005202106280915
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c45000VNĐ
039|y20210628091545|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bI351
100 |aLê Văn In
245 |aNghiệp vụ thư ký giám đốc trong thời đại mới / |cTS. Lê Văn In, ThS. Nguyễn Thị Ngọc An
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2012
300 |a359tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aGiám đốc
653 |aThư ký
653 |aNghiệp vụ
700 |aNguyễn Thị Ngọc An
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004779
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004779 Kho Tham khảo 658 I351 Sách giáo trình 1