DDC 658
Tác giả CN Phạm Thị Huyền
Nhan đề Giáo trình marketing dịch vụ / PGS.TS Phạm Thị Huyền, TS. Nguyễn Hoải Long
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2018
Mô tả vật lý 734tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Dịch vụ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Marketing
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoài Long
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004780
00000000nam#a2200000ui#4500
0015682
002100
0042E04B3FE-09AA-4835-9EA8-E5419CFBB944
005202106280927
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c133000VNĐ
039|y20210628092720|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bH987
100 |aPhạm Thị Huyền
245 |aGiáo trình marketing dịch vụ / |cPGS.TS Phạm Thị Huyền, TS. Nguyễn Hoải Long
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2018
300 |a734tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aDịch vụ
653 |aGiáo trình
653 |aMarketing
700 |aNguyễn Hoài Long
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004780
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004780 Kho Tham khảo 658 H987 Sách giáo trình 1