DDC 658
Tác giả CN Phạm Thị Hồng Yến
Nhan đề Giáo trình kinh doanh quốc tế / TS. Phạm Thị Hồng Yến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2012
Mô tả vật lý 383tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quốc tế
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004781
00000000nam#a2200000ui#4500
0015683
002100
004660AA5D8-7C25-45C5-A44D-BE2109978875
005202106280931
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c66000VNĐ
039|y20210628093124|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bY451
100 |aPhạm Thị Hồng Yến
245 |aGiáo trình kinh doanh quốc tế / |cTS. Phạm Thị Hồng Yến
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2012
300 |a383tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aKinh doanh
653 |aGiáo trình
653 |aQuốc tế
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004781
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004781 Kho Tham khảo 658 Y451 Sách giáo trình 1